FIRE WALK WITH ME

שנות ה-40 של המאה הקודמת מתכתבת עם העידן שלאחר מלחמת העולם השנייה, חוברת לצמיחה של תרבות חדשה ומהפיכות שנולדות מתוך הרס ותחושת אפוקליפסה כשכל אלא באים לידי ביטוי על מסלול שבוע האופנה – קבלו את מעצב האופנה פורץ הדרך, ויקטור בלאיש, עם קולקציית FIRE WALK WITH ME אותנו זה הפך