CASTRO

Spread the love

איך יוליה ורנר התרגש כשהודיה כהן הצטרפה לנבחרת הכוכבים של CASTRO, עבורו זה כמו חלום שהתגשם אחרי ימים כלילות של צפייה בתכנית – 2025 ומלחמות בפורום, שם ניבא לה עתיד מזהיר ושם גם הפכה לסלברטי קראש שלו ולכן היום אין גאה ממנו

 

 

 

הודיה כהן | צילום: עדי סגל

 

הודיה כהן | צילום: עדי סגל

 

הודיה כהן | צילום: עדי סגל

 

הודיה כהן | צילום: עדי סגל

 

הודיה כהן | צילום: עדי סגל

 

הודיה כהן | צילום: עדי סגל

 

הודיה כהן | צילום: עדי סגל
Author: מערכת פרימדונה