FAMILY IS WHO YOU LOVE

Spread the love

בהמשך לחגיגות 50 השנים למותג פולו ראלף לורן, ותצוגת האופנה, שם הנושא הדורי וההמשכי היווה נושא מרכזי שהציג את העבר, ההווה והעתיד של המותג – צולמו שמונה משפחות מגוונות ורב תרבותיות המייצגות ספקטרום רחב של הגדרת המשפחה. יוליה וורנר התאהב בקונספט והתחיל לבייץ

 

“החזון של ראלף נבנה תמיד על ידי ערכים ברורים ומוגדרים, והרעיון של המשפחה תמיד היה משהו שאנו דוגלים בו  והגדיר אותנו, במותגים שלנו ובעבודה שלנו. “משפחה היא מי שאתה אוהב” היא חגיגה של העובדה, כי המשמעות של משפחה היא שונה אצלך כל אחד מאתנו. אנו חיים בעולם שבו משמעות המשפחה גדולה יותר, רחבה יותר ואישית יותר משהיה אי פעם בעבר. אנו מאמינים כי המשפחה היא אחד הכוחות החיוביים והעוצמתיים ביותר עבורנו. הקמפיין הזה הוא ביטוי חדש לרעיון המרכזי של חגיגות 50 השנים למותג, והוא ניכר בתרבות העבודה שלנו. אנו מאמינים שזה יהפוך להד חזק אצל הצרכנים שלנו ברחבי העולם”, אומר ג’ונתן בוטומלי, מנהל השיווק הראשי של בית האופנה.

 

POLO RALPH LAUREN | “לא הבשר והדם אלא הלב הוא העושה אותנו אבות ובנים.” | פרידריך שילר

 

POLO RALPH LAUREN | ידעתי ששוב אני לבדי. נתאוויתי לחזור על מילה זו ביני ובין עצמי: לבדי. לבדי. ומה בכך? הייתי אישה שאהבה גבר. הרי זה סיפור פשוט ואין טעם להרעיש עליו עולמות” | פרנסואז סאגאן

 

POLO RALPH LAUREN | “המשפחה היא היחידה הטבעית והבסיסית של החברה וזכאית להגנה של החברה והמדינה.” | ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, סעיף 16

 

POLO RALPH LAUREN | “לשאת אישה, להקים משפחה, להסכין עם כל הילדים שעשויים לבוא, לקיימם בעולם הלא-בטוח הזה ואף להנחותם קצת – זה ההישג העליון, כך אני סבור, שאדם יכול להשיג בכלל.” | פרנץ קפקא

 

POLO RALPH LAUREN | “החשכה אינה יכולה לגרש את החשכה, רק האור יוכל לה; האהבה אינה יכולה לגרש את האהבה, רק האהבה תוכל לה.” | מרטין לותר קינג

 

POLO RALPH LAUREN | הפרדוקס הגדול של האהבה הוא, ששתי נשמות נעשות לאחת ובכל זאת נותרות שתיים.” | אריך פרום

 

POLO RALPH LAUREN | “חיבוק של אמא נמשך שנים רבות אחרי שהיא מרפה.”

 

XXX

 את הקולקציה של POLO RALPH LAUREN ניתן להשיג ב  FACTORY 54

Author: מערכת פרימדונה