Beauty Palace

Spread the love

דוגמן השבוע הוא אמיר עמאר ופרימדונה מאוהבת

 

אמיר עמאר עם מסגרות / צילום: רונן אקרמן
אמיר עמאר עם פריט אחד מיותר וזה לא המעיל / צילום: משה אהרונוביץ
לבוש לגמרי אבל למי אכפת / צילום: רונן אקרמן
שיציל אותנו אבל בלוק הזה / צילום: רונן אקרמן
עמאר רואה שאנחנו רואים אותו / צילום: רונן אקרמן

XXX

את התמונה הראשית צילם משה אהרונוביץ – אמיר עמאר מיוצג על ידי הסוכן האישי חגי רקוביץ

 

Author: מערכת פרימדונה